Solució a les humitats per capil·laritat

PARET EXTERIOR HUMIDA

Definitivament les humitats a casa, que pugen per les parets des del subsòl, són degudes al fenomen físic de la capil·laritat, i tenen el seu origen en els corrents soterranis d'aigua .

En aquest cas les humitats per capil·laritat són màximes arran de terra i van disminuint amb l'altura.

Es reconeix aquest tipus d'humitats per capil·laritat en les parets per les marques que deixen les sals en la mateixa, que indiquen l'altura fins a on ha arribat l'aigua, que les ha anat dissolent en la seva ascensió. Perquè l'aigua ascendeixi per les parets és necessari, que hi hagi aigua en el subsòl, i que el conjunt de molècules d'aigua que puguin ascendir per la paret, tinguin els seus pols negatius cap amunt.

PARET INTERIOR HUMIDA

L'evitar que hi hagi aigua sota una casa és difícil de resoldre quan ja està construïda, i són molt costoses la inclusió de barreres impermeabilitzants a la base de les parets, que a més no resolen les humitats per capil·laritat, que ascendeixen entre les rajoles del sòl.

En conseqüència la solució més econòmica i eficaç consisteix a enviar unes ones electromagnètiques, que despolaritzen el conjunt de molècules d'aigua, disposades per ascendir pels capil·lars (porus) de la paret. Es va popularitzar aquest métode per Sistema de Electro-Ósmosi sense fils.

L'HS-221 es una evolució més eficaç de la Electro-Ósmosi, que anomenem Sistema Electro-Físic perquè defineix millor el seu funcionament i està certificat internacionalment per l'Institut ICNIRP que les ones electromagnètiques que emet no són nocives per a la salut de les persones, animals i plantes, per ser de molt baixa intensitat i freqüència.

Conseqüències de les humitats per capil·laritat

 • La humitat té pernicioses conseqüències, tant per a la salut, com per a l'economia
 • Malalties respiratòries, asma, reumatisme, i al·lèrgies
 • Deteriorament de murs i parets, tant interiors com exteriors
 • Esquerdes i trencs a terra i parets
 • Increment important de la despesa en calefacció (30%)
 • Devaluació del valor del seu habitatge
 • Aparició de floridura en parets, mobles, roba, complements i calçat

La solució més eficaç per les humitats per capil·laritat

L'HS-221 ÉS LA NOVA SOLUCIÓ REVOLUCIONÀRIA QUE ELIMINA DE FORMA DEFINITIVA, RÀPIDA I RADICALMENT MÉS BARATA L'ORIGEN DE LES HUMITATS PER CAPIL·LARITAT

HS-221 nova carcasa

ABANS

PARET ABANS DE SECAR

DESPRÈS DE 9 MESOS

PARET DESPRES DE SECAR
 • EFICAÇ
 • INSTAL·LACIÓ EN 3 MINUTS
 • BAIX COST
 • EVITA MALALTIES
 • SEGUR PER A LA SEVA SALUT
 • SENSE OBRES
Fes clic aquí per veure la nostra garantia

Si en un any no està satisfet li tornem els diners. Garantia de reparació de 15 anys

money-back-logo

Garantia de retorn dels diners pagats.

Humitat-Stop està segura de la qualitat d’aquest equip, però si al cap d’un any no està satisfet, i ha complert amb els requisits de la garantia, li tornem els diners. No corre cap risc.

Descarrega el nostre folletó per comprovar que HUMITAT-STOP és la solució per les humitats per capil·laritat de més qualitat, eficaç i amb el millor preu.


Fes click aquí per descarregar l'estudi comparatiu

Avantatges de solucionar les humitats amb
HUMITAT-STOP

 • Eficàcia: reducció normal de (> 60%) de la humitat en tan sols 1 mes
 • Fàcil instal·lació: ho pot instal·lar vostè, sense obres, com si fos un quadre
 • Baix cost: el cost és un 80% menor que les solucions clàssiques emprades
 • Evita les malalties originades per la humitat: com asma, reumatisme i al·lèrgies respiratòries
 • Segur: aprovat pel ICNIRP com no perjudicial per a la salut de les persones animals i plantes
 • Instal·lació sense obres, ni soroll, ni pols

 • No interfereix amb la ràdio, TV, alarmes i marcapassos

 • Efectiu en solucionar les humitats

 • Sense humitat a les parets el cost de calefacció es redueix en més d'un 30%

 • Sense humitat no existeixen floridures i la seva salut millora evitant al·lèrgies

 • Sense humitats augmenta el valor de la seva propietat i disminueixen les despeses

 • Redueix substancialment la humitat en 1 mes

 • Apropiat per a soterranis i baixos

 • Un 80% més econòmic que les solucions convencionals per treure les humitats per capil·laritat

HS-221 deshumidificador de parets

HUMITAT-STOP ha desenvolupat el seu propi sistema per a eliminar les humitats per capil·laritat de les parets, basats en la seva llarga experiència en el disseny i fabricació d'equips de mesura sofisticats.

La fabricació de l'equip és fa segons ISO 9001, que assegura uniformitat de la qualitat dels equips HS-221.

Podem solucionar les humitats per capil·laritat de les parets gràcies al nostre sistema original, que emet ones electromagnètiques de molt baixa freqüència i potencia i està certificat que les seves emissions no afecten la salut, ja que son menors que  les emissions dels aparells comuns com rentadores, assecadores, neveres, forn elèctrics o microones.

Aquest equip rebutja les molècules d'aigua cap els fonaments de l' edifici i evita que torni a pujar l'aigua a través de les parets.

Rebutja l'aigua fins els fonaments

L'equip HS-221 hauria de estar connectat contínuament, si be el seu consum és molt baix 0,70W, gasta amb un any, menys que un televisor amb un dia. Es pot subministrar amb un alimentador extern 12V 2A amb jack 5 mm amb negatiu al exterior.

L'equip te una garantia de bon funcionament de 15 anys.

(En condicions normals en parets de totxo o blocs de formigó elimina les humitats a les parets en menys de 4 mesos, i en el cas de parets antigues molt gruixudes sense fonaments pot tardar a asecar com a màxim en 9 mesos).

Òbviament, és un procés acumulatiu que pràcticament suprimeix la humitat de les parets de casa seva, deixant una humitat residual entre un 3% al 6% en pes.

Per la humitat que puja per les parets, aquest és l'únic sistema econòmic que funciona, però també resol la humitat a les parets, després del segellat d'una conducció d'aigua, o d'una impermeabilització de terrasses o sostres.

Els equips s'instal·len tan fàcilment com penjar un quadre a la paret i pot fer-ho vostè mateix en menys de 3 minuts.

Característiques tècniques hs-221
ABAST

*  La 2ª columna facilita la selecció de l'equip adequat depenent dels m2 de superfície de planta. En el cas que la planta sigui molt allargada on la longitud més llarga és superior a la curta en més del doble, llavors l'equip adequat és el que dóna cobertura a un cercle al voltant de l'equip amb radi r de 4 a 30 m (veure 3ª columna de la taula).

Empreses que confien en HS-221

 
ESTRUSEC
AQUASTOP
HIGROS
 
HUMEZARA
INVEMEV
ENHEBRA
IMPREGA
PROHUCON
PROMUR
GARBI
URIK
TECHNOSEC
 

Contacte

Per saber més sobre el sistema, aclarir dubtes, o adquirir l'equip, pot contactar amb nosaltres per email, omplint el formulari adjunt o trucant al nostre telèfon fix o mòbil.
HS-221 instalado
 • telefono

  +34 699929832

 • email

  info@humitat-stop.com

HS-221. Solució per les humitats per capil·laritat

privacy Secura cumplind LOPD

El que opinen els nostres clients

Una planta baixa en que traspuaven aigua les parets es va assecar espectacularment en 4 mesos.

FOTO CLAY

-Clay Huestis

En 7 mesos unes parets d'un semisoterrani es van assecar tant, que ja vam poder restaurar i pintar.

FOTO MATIAS

-José M. Pérez

Gràcies a Humitat-Stop en cinc mesos he solucionat els problemes d'humitat capil·lar en diverses esglésies.

FOTO JULIAN

-Julián García

FOTO PEDRO SORIA

L'HS-221 és el millor producte que hi ha al mercat amb diferència. Qualitat, garantia i, per descomptat, resultats. Perquè el millor de tot és la satisfacció dels nostres clients i amics, i saber que has ajudat a erradicar un problema tan comú com important com és la capil·laritat, que pot arribar a condemnar les edificacions al seu enderrocament, a més de millorar notablement la salut dels nostres clients.

Pedro Soria - Delegación de Extremadura

Humitat-Stop sortim a la premsa diària

Vols conèixer la base científica?

MOLECULAS DE AGUA SUBEN PARED

Història sobre l'assecat de parets amb mètodes elèctrics

Definitivament sabem que ja en el segle XIX es podia assecar piles de llenya per l'aplicació d'un voltatge, i també va ser utilitzat aquest mètode per assecar els teixits.

Al segle XX era ja aplicada aquesta tècnica per eliminar la humitat i assecar els murs dels soterranis i baixos i el 1989 va començar a utilitzar-se un sistema de creació d'un camp electromagnètic que té èxit per combatre la humitat per capil·laritat procedent dels fonaments, que va penetrant les parets i els murs de les cases.

RECHAZAN MOLECULAS DE AGUA

La solució científica per treure la humitat de les parets

Consultant Wikipedia s'obtenen les explicacions sobre la molècula d'aigua i la capil·laritat, donant una fórmula per al càlcul de la pujada de l'aigua per capil·laritat, donant una alçada de 14 m per un capil·lar d'un micró. L'aigua s'eleva més alt, quan són més estrets els porus a la paret.

S'ha demostrat que les molècules d'aigua formen dipols (com imants) que orienten els seus pols negatius cap a dalt per pujar a través dels porus de la paret a causa d'un fenomen físic anomenat capil·laritat.

Un experiment simple confirma que les molècules d'aigua tenen un extrem positiu i un de negatiu a l'altre cantó. Es pot observar com les molècules d'aigua es desvien de la seva trajectòria quan són sotmeses a un camp elèctric. Simplement podem crear un camp elèctric fregant una pinta amb un teixit de llana, i si ara s'acosta a un regalim d'aigua a prop d'on surt, les gotes d'aigua s'acosten a la pinta per atracció per les càrregues negatives que s'han generat en la superfície de la pinta en fregar-la amb la llana.

Els sistemes d'electro-osmosi sense fils emeten uns senyals de radiofreqüència que rebutgen l'aigua cap al subsòl.

El sistema d'Humitat-Stop es un Sistema Electro-Físic que emet uns senyals d'audiofreqüència (sense emetre cap so), que eviten la conjunció de tots el pols negatius de les molècules d'aigua i són rebutjades per gravetat fins a sota dels fonaments.

L'efectivitat del nostre Sistema Electró-Físic és més de 10 vegades més gran que el sistema per electró-osmosi sense fils, ja que la penetració de les ones d'audiofreqüència en sòlids i líquids és molt millor que amb radiofreqüència.

Un exemple d'això és que quan anem en cotxe i entrem en un túnel, deixa d'escoltar-se la ràdio i el so s'escolta amplificat.

El procés de retorn d'enviar les molècules de l'aigua cap avall es basa en la creació d'un camp electromagnètic de molt baixa freqüència i potencia basat en estudis del professor Dr. Richard Ernst que li va servir per obtenir el Premi Nobel de Química 1991.