Solució a les humitats per capil·laritat

PARET EXTERIOR HUMIDA

Definitivament quan la humitat puja per les seves parets des del subsol, és degut al fenomen físic de la capil·laritat. Aquest fenomen té el seu origen en els corrents subterranis d'aigua.

En aquest cas les humitats per capil·laritat són màximes arran de terra i van disminuint amb l'altura.

L'aigua dissol sals en la seva ascensió. Precisament, es reconeix aquest tipus d'humitats per les marques que deixen les sals en les parets. Aquestes marques mostren l'altura a la qual l'aigua ha arribat. Perquè l'aigua ascendeixi per les parets són necessàries dues condicions. La primera és l'existència d'aigua en el subsol. La segona condició requereix que el conjunt de molècules d'aigua tinguin els seus pols negatius cap amunt.

PARET INTERIOR HUMIDA

Evitar que hi hagi aigua en el subsol és difícil de resoldre quan una casa ja està construïda. A més, la inclusió de barreres impermeabilitzants en la base de les parets és molt costosa i no resol la humitat que puja per les parets.

En conseqüència, la solució més econòmica i eficaç per a eliminar les humitats per capil·laritat consisteix a emetre unes ones electromagnètiques. Aquestes ones despolaritzen el conjunt de molècules d'aigua, disposades a ascendir pels porus de la paret. Es va popularitzar aquest mètode amb el nom de electro-osmosi.

El HS-221 és una evolució de la Electro-ósmosi. Es tracta d'un sistema Electro-Físic que defineix millor el seu funcionament i està certificat internacionalment per l'Institut ICNIRP. Aquesta homologació acredita que les ones electromagnètiques de l'equip no són nocives per a la salut de persones, animals i plantes. Això es deu al fet que aquestes ones són de molt baixa intensitat i freqüència.

Conseqüències de les humitats en baixos i soterranis

 • Deteriorament de murs i parets, tant interiors com exteriors
 • Esquerdes i trencs a terra i parets
 • Increment important de la despesa en calefacció (30%)
 • Devaluació del valor del seu habitatge
 • Aparició de floridura en parets, mobles, roba, complements i calçat

La solució més eficaç per les humitats per capil·laritat

L'HS-221 ÉS LA NOVA SOLUCIÓ REVOLUCIONÀRIA QUE ELIMINA DE FORMA DEFINITIVA, RÀPIDA I RADICALMENT MÉS BARATA L'ORIGEN DE LES HUMITATS PER CAPIL·LARITAT
HS-221
ABANS Pared con humedades por capilaridad antes de aplicar el HS-221
DESPRÈS DE 9 MESOS PARED DESPUES DE SECAR
 • EFICAÇ
 • INSTAL·LACIÓ EN 3 MINUTS
 • BAIX COST
 • EVITA MALALTIES
 • SEGUR PER A LA SEVA SALUT
 • SENSE OBRES
CERTIFICATS D'APROVACIÓ

Certificat CE

Certificat FCC

Certificat ICNIRP

Descarrega el nostre fulletó per comprovar que Humitat-Stop és la solució de més alta qualitat al millor preu per eliminar les humitats per capil·laritat.


Fes click aquí per descarregar el nostre fulletó

Avantatges de solucionar les humitats capil·lars amb
HUMITAT-STOP

Install HS 221
 • Eficàcia: reducció normal de (> 60%) de la humitat en tan sols 1 mes
 • Fàcil instal·lació: ho pot instal·lar vostè, sense obres, com si fos un quadre
 • Baix cost: el cost és un 80% menor que les solucions clàssiques emprades
 • Evita les malalties originades per la humitat: com asma, reumatisme i al·lèrgies respiratòries
 • Segur: aprovat pel ICNIRP com no perjudicial per a la salut de les persones animals i plantes
 • Instal·lació sense obres, ni soroll, ni pols

 • No interfereix amb la ràdio, TV, alarmes i marcapassos

 • Efectiu en solucionar les humitats

 • Sense humitat a les parets el cost de calefacció es redueix en més d'un 30%

 • Sense humitat no existeixen floridures i la seva salut millora evitant al·lèrgies

 • Sense humitats augmenta el valor de la seva propietat i disminueixen les despeses

 • Redueix substancialment la humitat en 1 mes

 • Apropiat per a soterranis i baixos

 • Un 80% més econòmic que les solucions convencionals per treure les humitats per capil·laritat

HS-221

Humitat-Stop ha desenvolupat un sistema propi per a eliminar les humitats per capil·laritat que pugen per les seves parets. Això ha estat possible gràcies a la seva llarga experiència en la concepció i fabricació d'equips de mesura

A més, també és la responsable de la fabricació i comercialització del HS-221. Aquest elimina les humitats per capil·laritat de les parets de la seva casa o edifici.

La fabricació es realitza segons la norma ISO 9001, que assegura l'homogeneïtat de la qualitat dels equips HS-221.

Se solucionen les humitats per capil·laritat gràcies al nostre disseny, que emet ones electromagnètiques de molt baixa freqüència i potència. Aquestes no afecten la salut, ja que les seves emissions són menors que les dels electrodomèstics comuns.

Rebutja l'aigua fins els fonaments

Aquest equip rebutja les molècules de l'aigua cap als fonaments de l'edifici. Aquest evita que l'aigua ascendeixi per les parets per capil·laritat. Encara que aquest procés sigui lent, l'equip és eficaç amb el temps. El temps necessari per a veure resultats fefaents dependrà del gruix i constitució de les parets.

L'equip HS-221 ha d'estar connectat contínuament, però el seu consum és molt reduït. En un any consumeix menys electricitat que un televisor en un dia pel que la despesa és insignificant. Es pot subministrar amb un alimentador exterior de 12V 2A amb jack de 5mm amb el negatiu en l'exterior.

L'equip té garantia de bon funcionament de 30 anys.

Normalment, en parets de maó o blocs de formigó, elimina les humitats en baixos i soterranis en menys de 4 mesos. En casos de cases antigues amb parets molt gruixudes, i sense fonamentació, pot trigar a assecar com a màxim 9 mesos.

Taula de característiques

*  La 2a columna facilita la selecció de l'equip adequat depenent dels m2 de superfície de planta i no cal considerà el radi.

Evidentment és un procés acumulatiu que aconsegueix pràcticament eliminar la humitat que puja per les parets i sòls d'una casa. Solament deixa en ells entre un 3% i un 6% d'humitat en pes.

En el cas de la humitat que puja pel sòl, aquest és l'únic sistema econòmic per a eliminar-la. També pot accelerar l'assecat de les humitats de les parets després del segellat de la fuita d'una canonada. O també després del segellat en la impermeabilització de terrasses o teulades i parets.

La instal·lació de l'equip és tan fàcil com penjar un quadre. Pot fer-ho vostè mateix amb les indicacions que li adjuntem amb l'equip.

Empreses nacionals que confien en HUMITAT-STOP per eliminar les humitats en les parets

ESTRUSEC
Humifree
Protec Solver
TEKNIKA HOUSE
HUMEDAD CONTROLADA
HUMEZARA
ALECSA
IMPERGA
NI UNA GOTA MES
STC Soluciones
GARBI
URIK
TECHNOSEC
Su Profesional
Pedro Soria-Extremadura

Empreses Internacionals que confian en HUMITAT-STOP

INVEMEV
  VICOR CHILE
BFL DISTRIBUTION
BFL INTERNATIONAL
BFL INTERNATIONAL
PELUFO Y CIA
  SANA DOMO
ACQUABLOC
CONSTRUTORA IDEAL
Kt instalaciones

El que opinen els nostres clients

FOTO CLAY

"Una planta baixa en que traspuaven aigua les parets es va assecar espectacularment en 4 mesos."

-Clay Huestis

FOTO MATIAS

"En 7 mesos unes parets d'un semisoterrani es van assecar tant, que ja vam poder restaurar i pintar."

-José M. Pérez

FOTO JULIAN

"Gràcies a Humitat-Stop en cinc mesos he solucionat els problemes d'humitat capil·lar en diverses esglésies."

-Julián García

FOTO PEDRO SORIA

"L'HS-221 és el millor producte que hi ha al mercat amb diferència. Qualitat, garantia i, per descomptat, resultats. Perquè el millor de tot és la satisfacció dels nostres clients i amics, i saber que has ajudat a erradicar un problema tan comú com important. La capil·laritat, pot arribar a condemnar les edificacions al seu enderrocament, a més de millorar notablement la salut dels nostres clients."

Pedro Soria - Delegación de Extremadura

Humitat-Stop sortim a la premsa diària

EXPANSION
LA VANGUARDIA
CINCO DIAS
ABC
LAS PROVINCIAS

Vols conèixer la base científica?

MOLECULAS DE AGUA SUBEN PARED

Història sobre l'assecat de parets amb mètodes elèctrics

En el segle XIX es podien assecar piles de llenya aplicant una tensió elèctrica. També es va utilitzar aquest mètode per a assecar teixits.

En el segle XX ja es va aplicar aquesta tècnica per a assecar les parets en baixos i soterranis. En 1989 va començar a utilitzar-se un sistema de creació d'un camp electromagnètic. Va tenir èxit per a eliminar la humitat procedent dels fonaments, que penetra per les parets i murs de les cases. Aquest sistema usa la tècnica anomenada electro-osmosi sense fils.

RECHAZAN MOLECULAS DE AGUA

La solució científica per treure la humitat de les parets

Consultant Wikipedia s'obtenen explicacions sobre la molècula d'aigua i la capil·laritat. Apareix una fórmula per al càlcul de l'ascens de l'aigua per capil·laritat. Aplicant-la s'obté una altura de 14m per a un capil·lar d'una micra. L'aigua puja a més altura com més estrets siguin els porus de la paret.

Està demostrat que les molècules de l'aigua formen dipols (com a petits imants). Aquests s'orienten amb els pols negatius cap amunt per a ascendir pels porus de les parets. Aquest fenomen físic es diu capil·laritat.

Les molècules d'aigua tenen un pol positiu en un extrem i un negatiu en l'altre. Queda demostrat observant la desviació de molècules d'aigua de la seva trajectòria quan estan sotmeses a un camp elèctric. Senzillament podem crear un camp elèctric fregant una pinta amb un teixit de llana. Després ho acostem a un finet fil d'aigua prop d'on surt. S'observa que el fil d'aigua s'acosta a la pinta. Això es deu a l'atracció que tenen les molècules d'aigua a les càrregues negatives que s'han generat.

Els sistemes de electro-osmosis sense fils emeten uns senyals de radiofreqüència que rebutgen les molècules d'aigua cap al subsol.

El sistema de Humitat-Stop HS-221 és un sistema Electro-Físic que emet uns senyals de audiofreqüència (sense produir so). Aquestes eviten la conjunció de tots els pols negatius de les molècules d'aigua cap amunt. L'aigua és rebutjada per gravetat fins a sota els fonaments.

L'efectivitat del nostre sistema és més de deu vegades major que els sistemes de electro-osmosis sense fils. La penetració de les ones de audiofreqüencia en sòlids i líquids és molt millor que amb radiofreqüència. Això es constata en entrar amb cotxe dins d'un túnel, allà es deixa de sentir la ràdio. En canvi, el so se sent amplificat.

L'abast de l'equip accionant sobre les molècules d'aigua dependrà de la potència d'emissió. Actualment Humitat Stop té una gamma d'equips d'un radi d'acció des de 4m fins a 30m. Això cobreix plantes de superfícies entre 50m2 a 2500m2.

L'aigua s'envia al subsol gràcies a la creació d'un camp electromagnètic de baixa freqüència i baixa potència. Això té la seva base científica en els estudis del Professor Doctor Richard Ernst. Per aquests estudis va obtenir el premi Nobel de Química en 1991.

MÉS DE 2119 HS-221 VENUTS L'ÚLTIM ANY

La majoria de vendes d'equips realitzades des de 2012 són a particulars, gràcies a les recomanacions d'usuaris satisfets amb l'eficàcia en l'assecat de l'equip.

Algunes Instal·lacions Singulars a Ressaltar

Biblioteca de la Diputació de Barcelona a Molins de Rei
Rehabilitació de l'edifici del MOLI
Diputació de Barcelona en l'Antiga Escola Industrial
Eliminación de las humedades por capilaridad en antigua Escuela Industrial
Residència d'Ancians en Galapagar
Rehabilitacion del antiguo Ayuntamiento de Galapagar
Església Parroquial de Cortes de Navarra
Humedades que suben por las paredes en iglesia de Cortes de Navarra
 • Ajuntament de Sant Pere de Ribes
 • Ajuntament del Masnou
 • Ajuntament de Palamós
 • Ajuntament de Llinars del Vallès
 • Ajuntament de Piera
 • Ajuntament de Fonollosa
 • Ajuntament de Sant Hilari Sacalm
 • Ajuntament de Vilanova i La Geltrú
 • Ajuntament de Subirats
 • Ajuntament de La Gelida
 • Diputació de Badajoz
 • Edifici del CSIC a Valencia
 • Museu de les Ruïnes de Sagunt
 • UPC de Terrassa
 • Església Parroquial de Biurrún
 • Església Parroquial de Ainzón
 • Jardí-Poble Canari de Las Palmas
 • CAP de Mollet de Peralada
 • Vestíbul Museu del Prado
 • Palau de Versalles a prop de París
 • ......................................................