Solució a les humitats per capil·laritat

PARET EXTERIOR HUMIDA

Definitivament quan la humitat puja per les seves parets des del subsol, és degut al fenomen físic de la capil·laritat. Aquest fenomen té el seu origen en els corrents subterranis d'aigua.

En aquest cas les humitats per capil·laritat són màximes arran de terra i van disminuint amb l'altura.

L'aigua dissol sals en la seva ascensió. Precisament, es reconeix aquest tipus d'humitats per les marques que deixen les sals en les parets. Aquestes marques mostren l'altura a la qual l'aigua ha arribat. Perquè l'aigua ascendeixi per les parets són necessàries dues condicions. La primera és l'existència d'aigua en el subsol. La segona condició requereix que el conjunt de molècules d'aigua tinguin els seus pols negatius cap amunt.

PARET INTERIOR HUMIDA

Evitar que hi hagi aigua en el subsol és difícil de resoldre quan una casa ja està construïda. A més, la inclusió de barreres impermeabilitzants en la base de les parets és molt costosa i no resol la humitat que puja per les parets.

En conseqüència, la solució més econòmica i eficaç per a eliminar les humitats per capil·laritat consisteix a emetre unes ones electromagnètiques. Aquestes ones despolaritzen el conjunt de molècules d'aigua, disposades a ascendir pels porus de la paret. Es va popularitzar aquest mètode amb el nom de electro-osmosi.

El HS-221 és una evolució de la Electro-ósmosi. Es tracta d'un sistema Electro-Físic que defineix millor el seu funcionament i està certificat internacionalment per l'Institut ICNIRP. Aquesta homologació acredita que les ones electromagnètiques de l'equip no són nocives per a la salut de persones, animals i plantes. Això es deu al fet que aquestes ones són de molt baixa intensitat i freqüència.

Conseqüències de les humitats en baixos i soterranis

 • Deteriorament de murs i parets, tant interiors com exteriors
 • Esquerdes i trencs a terra i parets
 • Increment important de la despesa en calefacció (30%)
 • Devaluació del valor del seu habitatge
 • Aparició de floridura en parets, mobles, roba, complements i calçat

La solució més eficaç per les humitats per capil·laritat

L'HS-221 ÉS LA NOVA SOLUCIÓ REVOLUCIONÀRIA QUE ELIMINA DE FORMA DEFINITIVA, RÀPIDA I RADICALMENT MÉS BARATA L'ORIGEN DE LES HUMITATS PER CAPIL·LARITAT
HS-221
ABANS Pared con humedades por capilaridad antes de aplicar el HS-221
DESPRÈS DE 9 MESOS PARED DESPUES DE SECAR
 • EFICAÇ
 • INSTAL·LACIÓ EN 3 MINUTS
 • BAIX COST
 • EVITA MALALTIES
 • SEGUR PER A LA SEVA SALUT
 • SENSE OBRES

Descarrega el nostre fulletó per comprovar que Humitat-Stop és la solució de més alta qualitat al millor preu per eliminar les humitats per capil·laritat.


Fes click aquí per descarregar el nostre fulletó

Avantatges de solucionar les humitats capil·lars amb
HUMITAT-STOP

Elegir el model corresponent els m2 de la seva planta baixa

Elegir el model apropiat

 • Eficàcia: reducció normal de (> 60%) de la humitat en tan sols 1 mes
 • Fàcil instal·lació: ho pot instal·lar vostè, sense obres, com si fos un quadre
 • Baix cost: el cost és un 80% menor que les solucions clàssiques emprades
 • Evita les malalties originades per la humitat: com asma, reumatisme i al·lèrgies respiratòries
 • Segur: aprovat pel ICNIRP com no perjudicial per a la salut de les persones animals i plantes
 • Instal·lació sense obres, ni soroll, ni pols

 • No interfereix amb la ràdio, TV, alarmes i marcapassos

 • Efectiu en solucionar les humitats

 • Sense humitat a les parets el cost de calefacció es redueix en més d'un 30%

 • Sense humitat no existeixen floridures i la seva salut millora evitant al·lèrgies

 • Sense humitats augmenta el valor de la seva propietat i disminueixen les despeses

 • Redueix substancialment la humitat en 1 mes

 • Apropiat per a soterranis i baixos

 • Un 80% més econòmic que les solucions convencionals per treure les humitats per capil·laritat

HS-221

Humitat-Stop ha desenvolupat un sistema propi per a eliminar les humitats per capil·laritat que pugen per les seves parets. Això ha estat possible gràcies a la seva llarga experiència en la concepció i fabricació d'equips de mesura

A més, també és la responsable de la fabricació i comercialització del HS-221. Aquest elimina les humitats per capil·laritat de les parets de la seva casa o edifici.

La fabricació es realitza segons la norma ISO 9001, que assegura l'homogeneïtat de la qualitat dels equips HS-221.

Se solucionen les humitats per capil·laritat gràcies al nostre disseny, que emet ones electromagnètiques de molt baixa freqüència i potència. Aquestes no afecten la salut, ja que les seves emissions són menors que les dels electrodomèstics comuns.

Rebutja l'aigua fins els fonaments

Aquest equip rebutja les molècules de l'aigua cap als fonaments de l'edifici. Aquest evita que l'aigua ascendeixi per les parets per capil·laritat. Encara que aquest procés sigui lent, l'equip és eficaç amb el temps. El temps necessari per a veure resultats fefaents dependrà del gruix i constitució de les parets.

L'equip HS-221 ha d'estar connectat contínuament, però el seu consum és molt reduït. En un any consumeix menys electricitat que un televisor en un dia pel que la despesa és insignificant. Es pot subministrar amb un alimentador exterior de 12V 2A amb jack de 5mm amb el negatiu en l'exterior.

L'equip té garantia de bon funcionament de 30 anys.

Normalment, en parets de maó o blocs de formigó, elimina les humitats en baixos i soterranis en menys de 4 mesos. En casos de cases antigues amb parets molt gruixudes, i sense fonamentació, pot trigar a assecar com a màxim 9 mesos.

Taula de característiques

*  La 2a columna facilita la selecció de l'equip adequat depenent dels m2 de superfície de planta i no cal considerà el radi.

Evidentment és un procés acumulatiu que aconsegueix pràcticament eliminar la humitat que puja per les parets i sòls d'una casa. Solament deixa en ells entre un 3% i un 6% d'humitat en pes.

En el cas de la humitat que puja pel sòl, aquest és l'únic sistema econòmic per a eliminar-la. També pot accelerar l'assecat de les humitats de les parets després del segellat de la fuita d'una canonada. O també després del segellat en la impermeabilització de terrasses o teulades i parets.

La instal·lació de l'equip és tan fàcil com penjar un quadre. Pot fer-ho vostè mateix amb les indicacions que li adjuntem amb l'equipen menys de tres minuts.

A on instalar el HS-221 (Sistema Electro-Físic) per eliminar la humitat capil·lar

A on pot instal·lar el HS-221

Instal·lar en 3 minuts el HS-221 (Sistema Electro-Físic) per eliminar la humitat capil·lar

Com s'instal·la el HS-221 en menys de 3 minuts

HS-PRO+. NOVETAT MUNDIAL. PERMET FER SEGUIMENT DE L'ASSECAT DE LA PARET

Seguir el procés d'assecat des d'una aplicació del mòbil

Seguir el procés d'assecat des d'una aplicació del mòbil

Aquest nou model HS-221 PRO+ està certificat per la CE i compleix també la normativa ROHS de no contenir materials perillosos per al nostre ecosistema. Encara que té la mateixa electrònica que el model HS-221, se li ha afegit el sistema geomagnètic, aconseguint un increment d'eficàcia d'un 5% al nostre sistema Electro-Físic.

La gran novetat d'aquest sistema és que s'ha afegit un lector de les humitats relatives en la paret on s'instal·la i gràcies a una connexió Bluetooth, es transmeten amb una aplicació de mòbil descarregable gratuïtament d'APPLE STORE o de GOOGLE PLAY, i així pot fer un seguiment de l'evolució de les humitats en la paret gràcies a la connexió Bluetooth del seu mòbil Apple o Android.

¿COM FER EL SEGUIMENT DE L'ASSECAT DE LA PARET AMB EL HS-PRO+?

Logo per a entrar l'aplicació en la pantalla del mòbil per al HS-PRO+ pantalla per a connectar amb el HS-PRO+ pantalla per llegir amb el HS-PRO+
 • Primerament ha de descarregar l'aplicació de Google Play o d'Apple Store.
 • Es clica en el símbol de buscar (lupa) i s'escriu humitat per capil·laritat-hs-221.
 • Cal descarregar l'aplicació que té com a logo una caseta amb unes gotes com s'observa en la imatge adjunta: Logo de l'aplicació per a seguir el procés d'assecat amb el HS-PRO+
 • Perquè aquesta aplicació funcioni en el seu mòbil ha de tenir habilitat el Bluetooth i col·locar-se prop del HS-PRO+.
 • En clicar sobre el logo de l'aplicació en el seu mòbil apareix en pantalla la imatge d'una paret, i en clicar sobre connectar es comunica el mòbil amb el HS-PRO+ i apareix la lectura de la humitat relativa.
 • Les lectures apareixen amb un fons vermell si hi ha humitat elevada, de color taronja quan és moderada, i verd quan és ja correcta.
 • Ha de sortir de l'aplicació clicant a desconnectar, i en connectar una altra vegada tindrà una nova lectura.
 • L'aplicació en el seu mòbil va registrant les lectures amb les dates corresponents, facilitant així el seguiment de l'assecat.
 • Convé periòdicament netejar la part posterior de la paret en contacte amb l'equip perquè no s'acumulin sals que podrien falsejar les lectures.

CERTIFICAtS D'APROBACIÓ DEL HS-221

Certificat CE

Certificat FCC

Certificat ICNIRP

CERTIFICAT D'APROBACIÓ DEL HS-PRO+.

Certificat CE

Certificat ROHS

SISTEMA BAIX COST AMB ABAST DE FINS A 100m2

Model baix cost LC

Hem considerat interessant desenvolupar un aparell de baix cost amb la meitat de potència que el HS-221 estàndard i amb una cobertura de fins a 100m2 i que seca, però triga a aconseguir-ho uns 5 mesos més, obtenint els seus millors resultats en parets de maó o blocs de formigó.

Aquest equip es va desenvolupar per a França on s'han instal·lat amb èxit més de 1500 unitats.

La caixa de l'equip és més reduïda 25x18cm, però els ancoratges i sistema d'instal·lació són idèntics, sent important instal·lar-ho en una paret perifèrica que sigui llisa i de sustentació de l'edifici d'almenys 15cm de gruix.

Aquest equip té una garantia de 30 anys de manera que es repara sense càrrec durant els primers 30 anys.

El seu consum en corrent és d'aproximadament la meitat i encara que sempre hagi d'estar connectat al corrent el seu consum no passa dels 0,6W.

Ha d'instal·lar-se a l'interior d'un edifici i cal evitar posar-lo molt prop d'una font de calor o que li toqui el sol directament durant hores.

Comparativa de los 4 métodos para eliminar la humedad por capilaridad

SISTEMES ELECTRO-FÍSIC DE HUMITAT-STOP INJECCIÓ DE RESINA GEOMAGNÉTIC SENSE ELECTRICITAT ELECTRO-ÓSMOSIS INALÀMBRIC
Temps a assecar paret de maó 3 mesos 6 mesos evaporar aigua paret 3 anys <2 anys
Temps d'instal·lació per a 100 m2 3 minuts 1 setmana 5 minuts 1 hora per instal·la les sondes
Garantia 30 anys no garantia de les resines 7 anys 10 anys
Garantia de satisfacció Devolució de l'import pagat No garantia de devolució No No garantia de devoluvió de l'import pagat
Transmisió d'ones Per parets i terres i inoquas per la salud No aplica Dificultats amb parets gruixudes Transmet per l'aire. Problemes amb parets gruixudes
Cobertura de l'equip De 50m2 a 2500m2 Metres lineals de paret Radi de 4 a 15m Radi de 4m a 16m
A on s'insta·la Qualsevol paret mestre gruixuda Forats de 10mm cada 12cm Al centre de la planta Al centre de la planta
Apropiat per plantes allargades Sí, només depen dels m2 de la planta Sí, només mira els metres lineals de les parets No Cal posar més d'un aparell
Preu estimat en € sense IVA per a planta de 100m2 2400 >7000 2800 4200. Més el cost elevat del morter draining qu'exigeixen
Consum en Wats-Cost anual 0,7W - <10€ any 0 0 14W - <180€ any
Humitats entre les rajoles del terra Les elimina completament No les elimina Tarda molt en eliminar Li costa eliminar-les
Humitats en soterranis Eficaç No es aplicable per les humitats laterals Li costa eliminar-les Li costa eliminar-les
Parets amb maons o blocs amb cavitats Eficaç No es aplicable Poc eficaç Tarda en assecar
Parets gruixudes de cases de poble Molt eficaç No es aplicable Aplicable, però molt lent Aplicable, però lent
Envà estret Es molt eficaç No es aplicable Es molt lent, però eficaç Es eficaç, però lent
Seguiment evolució de les humitats Sí, amb HS-PRO+ No No No
Danys estètics No Forats cada 12cm No Calen fer forats per les sondes

Empreses nacionals que confien en HUMITAT-STOP per eliminar les humitats en les parets

ESTRUSEC
Humifree
Protec Solver
TEKNIKA HOUSE
HUMEDAD CONTROLADA
HUMEZARA
ALECSA
IMPERGA
NI UNA GOTA MES
STC Soluciones
GARBI
URIK
TECHNOSEC
Su Profesional
Pedro Soria-Extremadura

Empreses Internacionals que confian en HUMITAT-STOP

INVEMEV
  VICOR CHILE
BFL DISTRIBUTION
BFL INTERNATIONAL
BFL INTERNATIONAL
PELUFO Y CIA
  SANA DOMO
ACQUABLOC
CONSTRUTORA IDEAL
Kt instalaciones

El que opinen els nostres clients

FOTO CLAY

"Una planta baixa en que traspuaven aigua les parets es va assecar espectacularment en 4 mesos."

-Clay Huestis

FOTO MATIAS

"En 7 mesos unes parets d'un semisoterrani es van assecar tant, que ja vam poder restaurar i pintar."

-José M. Pérez

FOTO JULIAN

"Gràcies a Humitat-Stop en cinc mesos he solucionat els problemes d'humitat capil·lar en diverses esglésies."

-Julián García

FOTO PEDRO SORIA

"L'HS-221 és el millor producte que hi ha al mercat amb diferència. Qualitat, garantia i, per descomptat, resultats. Perquè el millor de tot és la satisfacció dels nostres clients i amics, i saber que has ajudat a erradicar un problema tan comú com important. La capil·laritat, pot arribar a condemnar les edificacions al seu enderrocament, a més de millorar notablement la salut dels nostres clients."

Pedro Soria - Delegación de Extremadura

Humitat-Stop sortim a la premsa diària

EXPANSION
LA VANGUARDIA
CINCO DIAS
ABC
LAS PROVINCIAS

MÉS DE 2863 HS-221 VENUTS L'ÚLTIM ANY

La majoria de vendes d'equips realitzades des de 2012 són a particulars, gràcies a les recomanacions d'usuaris satisfets amb l'eficàcia en l'assecat de l'equip.

Algunes Instal·lacions Singulars a Ressaltar

Biblioteca de la Diputació de Barcelona a Molins de Rei
Rehabilitació de l'edifici del MOLI
Diputació de Barcelona en l'Antiga Escola Industrial
Eliminación de las humedades por capilaridad en antigua Escuela Industrial
Residència d'Ancians en Galapagar
Rehabilitacion del antiguo Ayuntamiento de Galapagar
Església Parroquial de Cortes de Navarra
Humedades que suben por las paredes en iglesia de Cortes de Navarra
 • Ajuntament de Sant Pere de Ribes
 • Ajuntament del Masnou
 • Ajuntament de Palamós
 • Ajuntament de Llinars del Vallès
 • Ajuntament de Piera
 • Ajuntament de Fonollosa
 • Ajuntament de Sant Hilari Sacalm
 • Ajuntament de Vilanova i La Geltrú
 • Ajuntament de Subirats
 • Ajuntament de La Gelida
 • Diputació de Badajoz
 • Edifici del CSIC a Valencia
 • Museu de les Ruïnes de Sagunt
 • UPC de Terrassa
 • Església Parroquial de Biurrún
 • Església Parroquial de Ainzón
 • Jardí-Poble Canari de Las Palmas
 • CAP de Mollet de Peralada
 • Vestíbul Museu del Prado
 • Palau de Versalles a prop de París
 • ......................................................