Política de privacitat

De conformitat amb l'establert en la normativa vigent de Protecció de Dades de Caràcter Personal, l'informem que les seves dades seran incorporades al sistema de tractament titularitat d'HUMITAT-STOP SL amb CIF B66471772 i domicili social a VIA BELLAVISTA 80 08753, FONTPINEDA URBANIZACION (PALLEJA) (BARCELONA), amb la finalitat d'atendre les seves consultes i enviar-li informació relacionada que pugui ser del seu interès. En cumpliment de la normativa vigent, HUMITAT-STOP SL informa que les dades seran conservades durant el termini estrictament necessari per complir amb els preceptes mencionats amb anterioritat.

Mentre no ens comuniqui el contrari, entendrem que les seves dades no han estat modificades, que vostè es compromet a notificar-nos qualsevol variació i que tenim el seu consentiment per utilitzar-les per a les finalitats mencionades.

HUMITAT-STOP SL informa que procedirà a tractar les dades de manera lícita, lleial, transparent, adequada, pertinent, limitada, exacta i actualitzada. És per això que HUMITAT-STOP SL es compromet a adoptar totes les mesures raonables per a que aquestes se suprimeixin o rectifiquin sense dilació quan siguin inexactes.

D'acord amb els dretes que li atorga la normativa vigent de protecció de dades, podrà exercir els drets d'accés, rectificació, limitació de tractament, supressió, portabilitat i oposició al tractament de les seves dades de caràcter personal, així com del consentiment prestat per al tractament d'aquestes, dirigint la seva petició a la direcció postal indicada més amunt o al correu electrònic JAVINYES@GMAIL.COM.

A la vegada, l'informem que pot contactar amb el Delegat de Protecció de Dades d'HUMITAT-STOP SL, dirigint-se per escrit a la direcció de correu dpo.cliente@conversia.es o al telèfon 902877192.

Podrà dirigir-se a l'Autoritat de Control competent per presentar la reclamació que consideri oportuna. Amb l'enviament dels formularis de recollida de dades vostè accepta la política de privacitat de HUMITAT-STOP SL.